Foto: Marcel Witlox
Column Bellevue

Wapengekletter

Zondag aanstaande is het groot feest in Cuijk. Niet alleen zijn de Cuijkse Vierdaagsefeesten begonnen, er is een veel groter feest. Op 16 juli 1817 heeft de Hoge Raad van Wege den Koning Cuijk het Gemeentewapen toegekend. Zondag precies 200 jaar geleden. Feestje! Het wapen zijnde van goud, beladen met twee fascen (rode balken) en vergezeld van acht meerlen, staande 3,2,3 alles van keel.

In Grave is nu een bijzondere tentoonstelling over Jan van Kuyck. Terecht daar? In 2008 hebben we in Cuijk nog het openlucht theaterspektakel gehad van Jan van Kuyc tussen wanhoop en vrees. Ter gelegenheid van zijn 700e sterfdag. Waren we in Cuijk blij dat die dood was? Jan is eigenlijk meer een Gravenaar. Ligt daar ook in de basiliek begraven en heeft nooit in Cuijk gewoond. Zijn huisadres was het kasteel van Grave. Om op het wapen terug te komen. Er is te veel aan gemorreld. In de nieuwe gemeentegids staat dat na de herindeling in 1994 er flink aan gesleuteld is. Het wapen van de voormalige gemeente Cuijk en Sint Agatha ontbeerde een kroon? Deze kroon werd met instemming van de gemeenteraad akkoord verklaard na advies van de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde. De letterlijke tekst: "In goud twee dwarsbalken van geel (rood toch?), zoomgewijs vergezeld van acht merletten, staande drie, twee en drie. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijftien parels waarvan drie verhoogd." Weg historie? Ik moet er eerlijk bij zeggen dat bij de herindeling toen Cuijk samen ging met de gemeenten Beers en Haps of andersom, de wapens van alle drie de gemeenten vervielen. De nieuwe gemeente Cuijk moest een heel nieuw wapen aanvragen. Mooi is dat het wapen volgens de teksten in de gemeentegids twee dwarsbalken van geel heeft en de vlag van Cuijk de twee banen rood zijn. Of heeft er iemand achter het glas zitten slapen. In de geschiedenisstukken van Cuijk staat dat de banen in het wapen 'keel' gekleurd zijn. Keel betekent rood, maar op de vroege maandagmorgen kan dat goed geel zijn. Trouwens de merletten of meerlen hebben geen pootjes en geen snavel. Jan was getrouwd met Jutta van Nassau, dochter van Hendrik van Nassau, voorvader van Prins Willem van Oranje. Er zijn negen kinderen uit dit huwelijk bekend. Stilzitten kon Jan niet. Twee honderd jaar Cuijks wapen. Zondag op proosten!

Meer berichten