Column Bellevue

Kuukse Boeren

In Kuuk zingen ze bij de boerenbruiloft 'We zullen altied boeren blieven.' In Lampegat vinden ze dat wel leuk. Daar brullen ze met 't schuum op de bek 'boeruh, boeruh, boeruh' bij een doelpunt van PSV. Cuijk kent een rijke boerengeschiedenis. In 1665: een paar trekossen, 55 boerengezinnen, 14 landarbeidersgezinnen, 87 paarden. De dorpen om Kuuk hadden minder volk maar meer beesten. Dank zij goeie grond en grazige weien langs de Maas was er vee van superkwaliteit. Rogge, boekweit, haver en piepers groeiden her en der als kool. De beroemde Fokveedagen met als toppers het flink gefokte roodbonte 'Cuijkse ras.'

Veul koeien, vèrkes en peerden is veul vlees, melk en huiden. Slagerijen, zuivelfabrieken, leerlooierijen en aanverwante bedrijven ontstonden. Noeste arbeid. Vanuit die hang naar dat rijke boerenverleden is waarschijnlijk de boerenbruiloft ontstaan. In Cuijk met Gerrit en Mientje als urste boerenbruidspaar. Compleet met peerd en kar, boerenmoes, kaas en worst. De bruid in net zwart met poffer op en de man in zondagspak met kleppet. De aanhang in statige boerenkledij. De rood geruite snotlap, de krentenmik en de brandewien mit suuker mochten niet ontbreken. Er werd gezongen, gedanst en gedronken. De urste Kuukse Boerenbruiloft in 1977 was nog in de buitenlucht aan lange tafels op de Grotestraat. Met de trekzak werden sjoenkelliedjes gespeuld. Om het wisselvallige weer de baas te zijn, toog men de jaren daarna naar de feesttent de Goude Leeuw. Het vroor soms dat het krakte. Behalve de bierleiding zat alles potdicht. De Kuukse mins verlangde naar warmte en er werd overgestapt naar cafés en later de Schouwburg.

Maandag is het op veel plekken in de geminte weer boerenbruiloft. In Hops Henk en Melanie op zien Oosterieks, in Bèrs Rick en Jennifer met unne nèje pastoor en in Kuuk Gertjan en Astrid, het 41e stel bij de Nölers. Omgeturnd tot Hannes en Drieka. Na de boerenstoet door 't durp en de trouwerij op 't gemint dur dún Urste Boer d'n Beste, trekt het stel naar de Boerenhofstede (de Schouwburg). De verloting van een half vèrreke en de traditionele pofferwedstrijd staan naast veul geouwbet, dansmuziek en boerekol op het menu. Vier veldwachters houden het boeltje in het gareel. Hannes en Drieka hebben half Kuuk uutgenodigd. 'Laot die andere helft ok mar komme', zeiden ze laatst.

Meer berichten